Dây khí nén PU

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Thương hiệu: RIH
  • Model: PU / CLW – … M
  • Vật liệu:
  • Bảo hành: 6 Tháng

Mô tả sản phẩm

                                   PU Hose  ( Model PU … )
          PU – 0425              PU – 1008
          PU – 0503              PU – 1208
          PU – 0604              PU – 1209
          PU – 0805              PU – 1410
          PU – 0806              PU – 1612
          PU – 1065              PU – 1613
                               Coil tube ( Model CLW …   M)
          CLW 0604 – 3M              CLW 1065 – 3M
          CLW 0604 – 6M              CLW 1065 – 6M
          CLW 0604 – 9M              CLW 1065 – 9M
          CLW 0604 – 12M              CLW 1065 – 12M
          CLW 0604 – 15M              CLW 1065 – 15M
          CLW 0805 – 3M              CLW 1208 – 3M
          CLW 0805 – 6M              CLW 1208 – 6M
          CLW 0805 – 9M              CLW 1208 – 9M
          CLW 0805 – 12M              CLW 1208 – 12M
          CLW 0805 – 15M              CLW 1208 – 15M